Hoppa till innehåll

Developing People - Creating Value

Vi hjälper våra kunder att arbeta smartare och växa snabbare.
Vi stöttar dig i att utforma och genomföra varaktiga förändringar som bidrar till ökad lönsamhet.

Xcdo Management tillför kraft som skapar prestationer!

01

Vem är vi?

Xcdo Management är operationella managementkonsulter och har sedan 2005 hjälpt företag och organisationer att lyckas!

Xcdo är en sammanskrivning av Exceed (överträffa) och Do. Vårt mål är att alltid överträffa förväntningar.

En av våra viktigaste tillgångar är att vi är operationella. Det innebär att vi tillsammans med våra kunder implementerar våra rekommendationer.  Vi jobbar med utveckling som genererar faktiska resultat. Vi överför vår kunskap, Vi tränar era anställda och vi ser till att dina resultat blir bestående.

Vad som än krävs tar vi uppgiften!

02

Våra focusområde

Det viktigaste för oss är att arbeta tillsammans med våra uppdragsgivare för att nå och följa upp målsättningarna. Det är ni som vet bäst vad ni behöver och tillsammans hjälper vi er – genom expertkunskap, goda råd och utvecklande frågor.
Individuell Utveckling

Vi stöder individer i deras personliga utveckling genom anpassade upplägg.
 

Organisationsutveckling

Vi stöder och utvecklar chefer, ledare och organisationer genom att leda möten och grupprocesser.

Styrelseuppdrag

Genom ett aktivt deltagande i styrelsearbetet bidrar till att utveckla verksamheten.

Anpassad Utbildning

Genom förändring skapar vi effektiva och företagsanpassade utbildningar som fungerar.

03

Varför ska du välja oss?

Vi förstår din situation och vi jobbar tillsammans mot det uppsatta målet!
Långsiktigt
Partnerskap

Långsiktigt partnerskap skapar trygghet och i förlängningen samförstånd.
Alla våra affärsrelationer bygger på ömsesidigt förtroende och vi sätter er utveckling i fokus.

Friktionsfri
Beteendeförändring
Vår samlade erfarenhet hjälper till att driva nödvändiga beteendeförändringar på alla nivåer genom samarbete i verkligheten, formell och informell träning och kunskapsöverföring.
What You see is
What You get

Kunden har inte alltid rätt!
Vi vågar utmana i våra samarbeten för att få den bästa lösningen.
Däremot har kunden alltid rätten att bestämma vilken lösning vi går vidare med.

Praktisk
Erfarenhet

Med hjälp av våra operativa konsulter får du tillgång till verktyg, tekniker och metoder som möjliggör mer sammanhängande planering, kommunikation och proaktiv hantering av vardagen.

Delar eller
Helhet

Utifrån varje uppdragsgivares situation sker en anpassning av våra leveranser så att både helhet och detaljer fungerar i praktiken.

Mätbara
Resultat

Vi sätter upp inspirerande, tydliga och mätbara mål både i vårt samarbete och i det ni som företag vill uppnå. Det är enormt viktigt att styra och följa upp att man är på rätt väg.

Det låter intressant, jag vill veta mer...

04

Vad har vi skrivit om?

Nedan finns lite av våra tankar och vad vi anser vara viktigt.
Är du effektiv?
Är du effektiv?
Vill du ha effektiva möte? Läs då här om vikten av en tydlig agenda med klara syften och mål.
05

Låt oss prata

Alla samarbete börjar med en första kontakt!
Planerar ni att starta ett utvecklings- eller förändringsarbete i organisationen, ledningsgruppen eller arbetslaget? Tänker ni eventuellt ta hjälp av en konsult. Vi har några råd på vägen. Ring eller skicka e-post till oss så sätter vi upp ett första gemensamt möte!