Hoppa till innehåll

Professionell Styrelseledamot

Styrelseuppdrag

"Som professionell styrelseledamot är vårt mål att skapa mesta möjliga värde för aktieägarna genom att alltid fokusera på bolagets bästa."

Styrelsearbete handlar om att ha fokus på de viktiga och därmed ofta svåra frågorna. Vi hjälper ditt företag att få ett aktivt och engagerat styrelsearbete.

Framgångsrika verksamheter drivs av aktiva styrelser. Vår uppfattning är att ett aktivt styrelsearbete bidrar till att utveckla verksamheten. Det innebär då att när vi tar styrelseuppdrag har vi fokus på styrelsen och dess roll, uppgift och arbetssätt.

Som professionell styrelseledamot är vårt mål att skapa mesta möjliga värde för aktieägarna genom att alltid se till bolagets bästa. På så vis är vårt värde och insats vår kompetens, erfarenhet, oberoende och vår integritet.

Med detta sagt är det avgörande med tydliga roller för ett bra styrelsearbete. Styrelsen skall hålla sig på strategisk nivå och låta VD ansvara för det operationella arbetet. Som så många tidigare har sagt NIFO ( Nose In Fingers Out).

Vår uppförandekod

För att säkerställa att vi lever som vi lär har vi satt upp ett antal koder att följa

 • Vi är alltid ärliga och uppriktiga mot oss själv och vår uppdragsgivare
 • Vi ska dela bolaget värderingar
 • Aldrig vara i beroendeställning av enskilda styrelseuppdrag
 • Alltid känna att vi bidrar
 • Alltid säga vår mening och våga fatta obekväma beslut
 • Inget eget ägande i de bolag vi har engagemang i
 • Alltid arbeta för att öka bolagets långsiktigt värde
 • Var påläst och förberedd
 
Punkterna ovan har vuxit fram ”längs vägen” men allt började när med ett genomförande av  StyrelseAkademiens Högre Styrelseutbildning, en certifiering som verkligen kan rekommenderas. På StyrelseAkademiens hemsida finns det mycket läsvärt. 
 

Aktivt Styrelsearbete 

Om ett aktivt styrelsearbete utförs på rätt sätt kommer styrelsen att bidra till bolagets framgång genom att bland annat:
 • Ta sitt fulla ansvar för att kontrollera, leda VD och styra bolaget i rätt riktning.
 • Förbättra beslutsunderlag och tydliggöra beslut.
 • Bidra med kompetens, branschkunskap och erfarenheter.
 • Fungera som bollplank för VD.
 • Bidra med värdefulla kontakter.
 
Återigen, Framgångsrika verksamheter drivs av aktiva styrelser. När ska vi träffas?
Individuell Utveckling

Vi stöder individer i deras personliga utveckling genom anpassade upplägg.
 

Organisationsutveckling

Vi stöder och utvecklar chefer, ledare och organisationer genom att leda möten och grupprocesser.

Anpassad Utbildning

Genom förändring skapar vi effektiva och företagsanpassade utbildningar som fungerar.