Hoppa till innehåll

Individuell Utveckling

Individuell Utveckling

"Att utmanas i vardagen gör att man ständigt utvecklas och får med ny kunskap."

Individuell utveckling hjälper dig i din dagliga utveckling genom att skapa unika upplägg anpassade efter dina egna förutsättningar och mål.

Kort kan man säga att den som inte utvecklas avvecklas. Förändring är oundviklig och nödvändig. Men att vidmakthålla förändring kan vara en utmaning. Samtidigt vet man att om en verksamhet vill både behålla och utmana sina medarbetare på lång sikt måste de få en möjlighet att växa och utvecklas inom verksamheten och omvärlden. 

Xcdo Management jobbar aktivt med att stödja och utmana våra klienter i deras personliga utveckling genom att skapa en unik och anpassad plan för alla utifrån personliga förutsättningar och mål. Vi har lång erfarenhet av företagsamhet, verksamhetsutveckling, ledarskap och coaching/mentorskap ur ett omvärldsperspektiv. Det gör att vi alltid möter våra klienter där de befinner sig – mitt i det dagliga arbetet med dagliga utmaningar.

Coachning av Chefer och Ledare

Att vara chef och ledare kan vara ensamt, att veta om man gör rätt eller hur gör andra?
Oavsett om du är nybliven eller erfaren chef eller ledare kan få hjälp att utvecklas i ditt ledarskap genom handledning av en erfaren coach. Tillsammans identifierar vi de område du vill och behöver utveckla. Denna delen går utmärkt att använda såväl fristående som en komplettering eller förlängning av olika utbildningsinsatser. Coachning är en mycket effektiv ledarutvecklingsinsats som ger en bra utveckling ”i den dagliga verkligheten” eftersom det som diskuteras snabbt kan omsättas i verkligheten.

 

Organisationsutveckling

Vi stöder och utvecklar chefer, ledare och organisationer genom att leda möten och grupprocesser.

Styrelseuppdrag

Genom ett aktivt deltagande i styrelsearbetet bidrar till att utveckla verksamheten.

Anpassad Utbildning

Genom förändring skapar vi effektiva och företagsanpassade utbildningar som fungerar.